Villkor

Företaget Innovac AB har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är C/O Åvall, Beckholmen 507, 115 21 Stockholm

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@innovac.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

BESTÄLLNING

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om din beställning produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@innovac.se

LEVERANS

Våra normala leveranstider är 7-10 arbetsdagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast nästkommande vardag.

Om förseningar i
leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@innovac.se

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms exkl frakt.

Betalning sker via Klarna.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

ÅNGERRÄTT

Vid köp av varor
på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig.

Meddelandet
ska skickas till oss info@innovac.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen om produkten är använd eller skadad.

REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

HUR GÅR DU TILLVÄGA VID REKLAMATION?

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@innovac.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller
utebliven leverans från leverantör.

ÄNDRINGAR TILL DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Vi förbehåller oss
rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

TVIST OCH LAGVAL

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål
online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

INFORMATION OM COOKIES

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

INTEGRITETSPOLICY

På Innovac AB hemsida www.innovac.se behandlas personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla
och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad ”Förordning“) är Innovac AB, baserat i Stockholm(hädanefter kallad ”Personuppgiftsansvarig“);

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: info@innovac.se tel.: +46 70 729 33 57

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

KÄLLAN TILL PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom
kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen Innovac AB

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för kunden som är nödvändiga
för att kontraktet ska kunna fullföljas;

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

SYFTET MED DATABEHANDLING

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan www.innovac.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR;

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer);

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig;

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

VARAKTIGHETEN FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring
av personuppgifter.

MOTTAGARE OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG AV PERSONUPPGIFTER

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och
bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund. Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

Loopia (e-shop system);
Fraktbolag; Postnord
Google Analytics (webbplatsanalys)

KUNDENS RÄTTIGHETER

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

rätten till tillgång till personuppgifter;

rätten till rättelse av personuppgifter;

rätten att radera personuppgifter;

rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

rätten till dataöverförbarhet;

rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: info@innovac.se

rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att
skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i
synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

SLUTBESTÄMMELSER

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen www.innovac.se bekräftar kunden att den blivit
informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet;

2. accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär;

3.Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på
sin hemsida. Reglerna träder i kraft den 2018-01-01